home page  Trang chủ   >>   Sản Phẩm   >>   LỌC MÁY NÉN   >>   LỌC GIÓ MÁY NÉN KHÍ   >>   Lọc gió Ingersoll Rand
  • Lọc gió Ingersoll Rand

Machine Model

Separator 

SOTRAS P/N

Air Filter  

SOTRAS P/N

Oil Filter  

SOTRAS P/N

 Small UP

 22388045


 88171913


 39329602 


 UP5-11/15/22

 54749247 


 89295976 


 54672654 


 UP5-30/37

 54749247


 22203095


 54672654 


 M22 OLD

 39751391


 42888214


 42888198


 M22S

 54595442


 39588470


 39907175


 M22

 39831888


 39588470


 39907175


 ML22

 92890334


 39588470


 39907175


 M37 OLD

 92754688


 99273906


 42888198


 M37

 39831888


 39588777


 39907175


 M37S

 54595442


 39588777


 39907175


 M45

 22089551


 39708466


 39911615


 M55-75

 54601513


 39708466


 39911631


 M55S-75S

 39894597


 39708466


 39911631


 M90-110/160

 54509427


 39903281


 39911631


 M90-110/160

 54509427


 39903281


 39911631


 M132-160

 54509427


 39903281


 39911631


 M200-250

 22219174


 39903265


 92888262


 M300-350

 54509435


 39903265


 92888262


 M250

 39890660


 42852129


 92888262


 M110

 88181755


 39903281


 39911631


 MR ED M200/250

 54509500


 39903265


 92888262


 MR ED M300/350

 54509435


 39903265


 92888262


 XF/EP/HP/XP-30SE

 39831888


 42855429


 39907175


 XF/EP/HP/XP-50SE

 39831888


 42855411


 39907175


 XF/EP/HP/XP75-100  

 42841239


 99267031


 99270134


 XF/EP/HP/XP75-100  

 42841239


 99267031


 42841361


 XF/EP/HP/XP75-100 SE

 39894597 


 42855403


 42841361


 XF/EP/HP/XP75-100 SE

 54601513


 42855403


 42843771


 XF/EP/HP/XP75-100 SE

 5601513


 42855403


 42843797


 XF/EP/HP/XP 125-200

 42841247


 99266702


 99274060


 XF/EP/HP/XP 125-200

 39799578


 99266702


 99274060


 XF/EP/HP/XP 125-200  

 42841247


 99273906


 42843805


 XF/EP/HP/XP 125-200

 39739578


 99273906


 42843789


 125S/150S/175S/200S

 39863865


 39903281


 39856836


 M90/M110/M132/M160

 99277998


 39903281


 39911631


 M90/M110/M132/M160

 54509427


 39903281


 39911631


 HPE300

 39863899


 39750723


 92888262


 VHP400/600/P600

 92699198


 92686948

 92686955


 99246092

 92740943


 VHP600/700

 92062132


 92035948


 99274060


 VHP600/700

 92062132


 92035955


 99274060


 S100-

 42841239


 99267031


 42843797


 S200-

 42841247


 99266702


 42843805


 IR 37PE

 54749247


 22203095


 54672654


 IRN.55-75KW

 38008587


 54672530


 54672654


 IRN.90-160KW

 42542787


 22130023


 39911631


 V5.5-11

 22388045


 88171913


 39329602


 V15-22

 46853107


 46856837


 46853099


 V30-37

 46853107


 46856845


 46853099


 125-200S

 54509427


 39903281


 39856836


 125-200S

 39863865


 39903281


 39911631


 30SE

 39831888


 42855429


 39907175


 50SE

 39831888


 42855411


 39907175


 70SE/100SE

 39894597


 42855403


 42843797


 R5-11 1U

 22388045


 88171913


 39329602


 R90-110N,R90-110 I

 23545841


 23429822


 23424922


 R132-160NE,R132-160 I

 23566938


 23429822


 23424922


 R90-160NE,R90-160 IE

 23566938


 23429822


 23424922


R160

 23566938


 23487457


 23424922


Lọc Gió 35902451 -  

Lọc Gió 6669547
Lọc Gió 6669547
Lọc Gió 946857
Lọc Gió 946857
Lọc Gió 945867
Lọc Gió 945867
Lọc Gió 15296220
Lọc Gió 15296220
Lọc Gió 15295850
Lọc Gió 15295850
Lọc Gió 14261556
Lọc Gió 14261556
Lọc Gió 14261549
Lọc Gió 14261549
Lọc Gió 10683506
Lọc Gió 10683506
Lọc Gió 22100911
Lọc Gió 22100911
Lọc Gió 22100903
Lọc Gió 22100903
Lọc Gió 22203095
Lọc Gió 22203095
Lọc Gió 22173538
Lọc Gió 22173538
Lọc Gió 22133078
Lọc Gió 22133078
Lọc Gió 22130280
Lọc Gió 22130280
Lọc Gió 22130223
Lọc Gió 22130223
Lọc Gió 22295794
Lọc Gió 22295794
Lọc Gió 23429822
Lọc Gió 23429822
Lọc Gió 23092497
Lọc Gió 23092497
Lọc Gió 32012957
Lọc Gió 32012957
Lọc Gió 32170979
Lọc Gió 32170979
Lọc Gió 32165466
Lọc Gió 32165466
Lọc Gió 35109271
Lọc Gió 35109271
Lọc Gió 35109263
Lọc Gió 35109263
Lọc Gió 35109262
Lọc Gió 35109262
Lọc Gió 35109206
Lọc Gió 35109206
Lọc Gió 35109156
Lọc Gió 35109156
Lọc Gió 35109099
Lọc Gió 35109099
Lọc Gió 35108950
Lọc Gió 35108950
Lọc Gió 35123520
Lọc Gió 35123520
Lọc Gió 35123512
Lọc Gió 35123512
Lọc Gió 35123120
Lọc Gió 35123120
Lọc Gió 35121516
Lọc Gió 35121516
Lọc Gió 35121216
Lọc Gió 35121216
Lọc Gió 35277078
Lọc Gió 35277078
Lọc Gió 35275973
Lọc Gió 35275973
Lọc Gió 35275965
Lọc Gió 35275965
Lọc Gió 35254903
Lọc Gió 35254903
Lọc Gió 35254895
Lọc Gió 35254895
Lọc Gió 35291970
Lọc Gió 35291970
Lọc Gió 35328442
Lọc Gió 35328442
Lọc Gió 35326230
Lọc Gió 35326230
Lọc Gió 35318252
Lọc Gió 35318252
Lọc Gió 35351092
Lọc Gió 35351092
Lọc Gió 35393685
Lọc Gió 35393685
Lọc Gió 35711209
Lọc Gió 35711209
Lọc Gió 35812437
Lọc Gió 35812437
Lọc Gió 35902444
Lọc Gió 35902444
Lọc Gió 35902295
Lọc Gió 35902295
Lọc Gió 35902279
Lọc Gió 35902279
Lọc Gió 36706083
Lọc Gió 36706083
Lọc Gió 36876423
Lọc Gió 36876423
Lọc Gió 37118270
Lọc Gió 37118270
Lọc Gió 39125547
Lọc Gió 39125547
Lọc Gió 39259866
Lọc Gió 39259866
Lọc Gió 39189055
Lọc Gió 39189055
Lọc Gió 39189048
Lọc Gió 39189048
Lọc Gió 39144720
Lọc Gió 39144720
Lọc Gió 39144712
Lọc Gió 39144712
Lọc Gió 39144704
Lọc Gió 39144704
Lọc Gió 39144696
Lọc Gió 39144696
Lọc Gió 39322201
Lọc Gió 39322201
Lọc Gió 39334784
Lọc Gió 39334784
Lọc Gió 39588777
Lọc Gió 39588777
Lọc Gió 39588470
Lọc Gió 39588470
Lọc Gió 39588462
Lọc Gió 39588462
Lọc Gió 39711726
Lọc Gió 39711726
Lọc Gió 39708466
Lọc Gió 39708466
Lọc Gió 39750732
Lọc Gió 39750732
Lọc Gió 39796768
Lọc Gió 39796768
Lọc Gió 39768466
Lọc Gió 39768466
Lọc Gió 39829668
Lọc Gió 39829668
Lọc Gió 39824115
Lọc Gió 39824115
Lọc Gió 39903281
Lọc Gió 39903281
Lọc Gió 39903265
Lọc Gió 39903265
Lọc Gió 39996222
Lọc Gió 39996222
Lọc Gió 50616424
Lọc Gió 50616424
Lọc Gió 50616416
Lọc Gió 50616416
Lọc Gió 50595090
Lọc Gió 50595090
Lọc Gió 50590049
Lọc Gió 50590049
Lọc Gió 50554500
Lọc Gió 50554500
Lọc Gió 50513118
Lọc Gió 50513118
Lọc Gió 50335124
Lọc Gió 50335124
Lọc Gió 50279397
Lọc Gió 50279397
Lọc Gió 50265321
Lọc Gió 50265321
Lọc Gió 50249550
Lọc Gió 50249550
Lọc Gió 50938919
Lọc Gió 50938919
Lọc Gió 50938885
Lọc Gió 50938885
Lọc Gió 50938869
Lọc Gió 50938869
Lọc Gió 50928885
Lọc Gió 50928885
Lọc Gió 50748078
Lọc Gió 50748078
Lọc Gió 51322881
Lọc Gió 51322881
Lọc Gió 51322675
Lọc Gió 51322675
Lọc Gió 51322667
Lọc Gió 51322667
Lọc Gió 51296986
Lọc Gió 51296986
Lọc Gió 51278133
Lọc Gió 51278133
Lọc Gió 51190346
Lọc Gió 51190346
Lọc Gió 51190338
Lọc Gió 51190338
Lọc Gió 52173440
Lọc Gió 52173440
Lọc Gió 52269875
Lọc Gió 52269875
Lọc Gió 54516075
Lọc Gió 54516075
Lọc Gió 54626452
Lọc Gió 54626452
Lọc Gió 54672597
Lọc Gió 54672597
Lọc Gió 54672563
Lọc Gió 54672563
Lọc Gió 54672530
Lọc Gió 54672530
Lọc Gió 54672522
Lọc Gió 54672522
Lọc Gió 54689799
Lọc Gió 54689799
Lọc Gió 54689776
Lọc Gió 54689776
Lọc Gió 54689773
Lọc Gió 54689773
Lọc Gió 54672663
Lọc Gió 54672663
Lọc Gió 55887624
Lọc Gió 55887624
Lọc Gió 54751532
Lọc Gió 54751532
Lọc Gió 56903743
Lọc Gió 56903743
Lọc Gió 56761679
Lọc Gió 56761679
Lọc Gió 56283534
Lọc Gió 56283534
Lọc Gió 56283526
Lọc Gió 56283526
Lọc Gió 58037805
Lọc Gió 58037805
Lọc Gió 59902882
Lọc Gió 59902882
Lọc Gió 59860841
Lọc Gió 59860841
Lọc Gió 59825554
Lọc Gió 59825554
Lọc Gió 59666917
Lọc Gió 59666917
Lọc Gió 59595090
Lọc Gió 59595090
Lọc Gió 59584846
Lọc Gió 59584846
Lọc Gió 59567255
Lọc Gió 59567255
Lọc Gió 59518910
Lọc Gió 59518910
Lọc Gió 59500249
Lọc Gió 59500249
Lọc Gió 80813892
Lọc Gió 80813892
Lọc Gió 80813884
Lọc Gió 80813884
Lọc Gió 80804842
Lọc Gió 80804842
Lọc Gió 80804826
Lọc Gió 80804826
Lọc Gió 85400729
Lọc Gió 85400729
Lọc Gió 85400646
Lọc Gió 85400646
Lọc Gió 88171913
Lọc Gió 88171913
Lọc Gió 88111901
Lọc Gió 88111901
Lọc Gió 88110564
Lọc Gió 88110564
Lọc Gió 88110556
Lọc Gió 88110556
Lọc Gió 88226220
Lọc Gió 88226220
Lọc Gió 88210620
Lọc Gió 88210620
Lọc Gió 88281829
Lọc Gió 88281829
Lọc Gió 89259329
Lọc Gió 89259329
Lọc Gió 89232474
Lọc Gió 89232474
Lọc Gió 89218564
Lọc Gió 89218564
Lọc Gió 89266761
Lọc Gió 89266761
Lọc Gió 89265976
Lọc Gió 89265976
Lọc Gió 89310700
Lọc Gió 89310700
Lọc Gió 89295976
Lọc Gió 89295976
Lọc Gió 89288989
Lọc Gió 89288989
Lọc Gió 89288971
Lọc Gió 89288971
Lọc Gió 90843400
Lọc Gió 90843400
Lọc Gió 90749193
Lọc Gió 90749193
Lọc Gió 90520446
Lọc Gió 90520446
Lọc Gió 92035955
Lọc Gió 92035955
Lọc Gió 92035948
Lọc Gió 92035948
Lọc Gió 91780858
Lọc Gió 91780858
Lọc Gió 91780841
Lọc Gió 91780841
Lọc Gió 91672683
Lọc Gió 91672683
Lọc Gió 91672675
Lọc Gió 91672675
Lọc Gió 91634345
Lọc Gió 91634345
Lọc Gió 91634337
Lọc Gió 91634337
Lọc Gió 92053179
Lọc Gió 92053179
Lọc Gió 92058825
Lọc Gió 92058825
Lọc Gió 92055530
Lọc Gió 92055530
Lọc Gió 92053719
Lọc Gió 92053719
Lọc Gió 92079425
Lọc Gió 92079425
Lọc Gió 92117431
Lọc Gió 92117431
Lọc Gió 92124213
Lọc Gió 92124213
Lọc Gió 92147353
Lọc Gió 92147353
Lọc Gió 92273705
Lọc Gió 92273705
Lọc Gió 92266519
Lọc Gió 92266519
Lọc Gió 92266485
Lọc Gió 92266485
Lọc Gió 92266451
Lọc Gió 92266451
Lọc Gió 92260207
Lọc Gió 92260207
Lọc Gió 92686955
Lọc Gió 92686955
Lọc Gió 92686948
Lọc Gió 92686948
Lọc Gió 92686930
Lọc Gió 92686930
Lọc Gió 92686922
Lọc Gió 92686922
Lọc Gió 92686222
Lọc Gió 92686222
Lọc Gió 92666080
Lọc Gió 92666080
Lọc Gió 92740984
Lọc Gió 92740984
Lọc Gió 92823806
Lọc Gió 92823806
Lọc Gió 92867357
Lọc Gió 92867357
Lọc Gió 92889534
Lọc Gió 92889534
Lọc Gió 92888718
Lọc Gió 92888718
Lọc Gió 92923606
Lọc Gió 92923606
Lọc Gió 93158632
Lọc Gió 93158632
Lọc Gió 92978568
Lọc Gió 92978568
Lọc Gió 92976067
Lọc Gió 92976067
Lọc Gió 93191542
Lọc Gió 93191542
Lọc Gió 93515211
Lọc Gió 93515211
Lọc Gió 93523207
Lọc Gió 93523207
Lọc Gió 93523199
Lọc Gió 93523199
Lọc Gió 93525350
Lọc Gió 93525350
Lọc Gió 93546661
Lọc Gió 93546661
Lọc Gió 93578359
Lọc Gió 93578359
Lọc Gió 93578342
Lọc Gió 93578342
Lọc Gió 93578334
Lọc Gió 93578334
Lọc Gió 93585123
Lọc Gió 93585123
Lọc Gió 93580876
Lọc Gió 93580876
Lọc Gió 93602894
Lọc Gió 93602894
Lọc Gió 93602803
Lọc Gió 93602803
Lọc Gió 93603413
Lọc Gió 93603413
Lọc Gió 93603354
Lọc Gió 93603354
Lọc Gió 93603223
Lọc Gió 93603223
Lọc Gió 93604908
Lọc Gió 93604908
Lọc Gió 93604890
Lọc Gió 93604890
Lọc Gió 93604080
Lọc Gió 93604080
Lọc Gió 97235899
Lọc Gió 97235899
Lọc Gió 97018402
Lọc Gió 97018402
Lọc Gió 93682599
Lọc Gió 93682599
Lọc Gió 93621753
Lọc Gió 93621753
Lọc Gió 93621522
Lọc Gió 93621522
Lọc Gió 93620045
Lọc Gió 93620045
Lọc Gió 93618866
Lọc Gió 93618866
Lọc Gió 93618767
Lọc Gió 93618767
Lọc Gió 93613172
Lọc Gió 93613172
Lọc Gió 93606234
Lọc Gió 93606234
Lọc Gió 93605632
Lọc Gió 93605632
Lọc Gió 118H1154
Lọc Gió 118H1154
Lọc Gió 118H1105
Lọc Gió 118H1105
Lọc Gió 118H1144
Lọc Gió 118H1144
Lọc Gió 118H1106
Lọc Gió 118H1106
Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay
0919-243-248
Newsletter
Thông tin khuyến mãi , sản phầm mới của chúng tôi !
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT 
iconaddress.png
426, Đường Liên Phường, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
iconphone.png
Tel.: 0862243248
iconfax.png
Call/ Zalo: 0919.243.248
Liên hệ Mr. Tam - Email: tam.hoang@congtympt.com
iconemail.png
download
53
|
1
Copyright 2014 © PhuTungMayNenKhi. Thiết kế & phát triển bởi. GSS
Privacy Policy
Phutungmaynenkhi.com là nhà cung cấp phụ tùng chính hãng và phụ tùng thay thế cho hệ thống máy nén khí, hệ thống máy sấy khí, hệ thống thủy lực và hệ thống phòng sạch trong ngành công nghiệp khí nén với chất lượng cao.